Hustisya sa 12 Taong Pakikibaka ng TMPCWA

MAbuhay ang patuloy na pakikibaka ng 237 manggagawang ilegal na tinanggal ng kapitalistang TOYOTA! MAbuhay ang manggagawa ng toyota, Mabuhay ang TMPCWA!
Ngayon ang ika-12 taong komemorasyon ng pagkatanggal ng 233 manggagawa ng Toyota Motor Philippines. Hanggang sa ngayon patuloy pa rin sa paghiyaw ang mga manggagawa sa paghingi ng katarungan.

Ipinapaabot ng pangrehiyong sentrong unyon ng manggagawa sa Timog Katagalugan, PAMANTIK-KMU, ang pinakamataas na pagpupugay sa pagpapatuloy ng pakikibaka at pagtangan sa prinsipyo ng pagsusulong ng Tunay, Palaban at Makabayang unyon ng mga manggagawa ng Toyota!

Hangga’t walang katarungan at walang kolektibong pag-aayos na magmumula sa Toyota Motor Philippines Corporation, mananatiling ang Toyota ang isa sa pinakamasama at anti-manggagawang kumpanya!

a.4600511820113.1073741828.1511846330&type

=1&relevant_count=8

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: