SUPORTAHAN ANG WELGA NG MGA MANGGAGAWA SA PHILSTEEL! LABANAN ANG TANGGALAN AT CBA MORATORIUM!

SUPORTAHAN ANG WELGA NG MGA MANGGAGAWA SA PHILSTEEL!

LABANAN ANG TANGGALAN AT CBA MORATORIUM!

Ipinapaabot ng Metal Workers Alliance of the Philippines (MWAP) ang mahigpit na pakikiisa sa mga manggagawa ng Philippine Steel sa Cabuyao, Laguna sa kanilang inilunsad na welga noong 21

Agosto 2012.  Makatwiran ang isinagawang mga protesta na dumulo sa welga matapos ang mga serye ng tanggalan at ang patuloy na pagmamatigas ng manedsment ng Philsteel na ipatupad ang

CBA moratorium.

Mariing kinokondena ng MWAP ang atake ng kapitalistang si Mr. Abeto Uy sa mga manggagawa ng Philsteel na ang tanging ipinaglalaban ay ang kanilang mga batayang karapatan tulad ng disenteng pasahod, regular na trabaho at karampatang mga benepisyo.

Tatlumpu’t dalawang (32) manggagawa, kasama ang lahat ng opisyales ng unyon, ang tinanggal ng manedsment noong Hulyo 18 at Agosto 2. Noong Agosto 21, tuluyan namang hindi pinapasok ang siyam (9) na manggagawa sa 1st shift at pati na din ang natitira pang 14 regular na manggagawa para sa susunod pang mga shift.

CBA moratorium naman ang sagot ng kumpanyang Philsteel sa makatwirang hiling ng mga manggagawa para sa dagdag-sahod at benepisyo. Patuloy na ipinagkakait ng kumpanya ang P20 at P15 dagdag sa arawang sahod para sa taong 2010 at 2011 bilang bahagi ng kanilang CBA. Ipinagkakait din ang ga-mumong singkwenta sentimos (P 0.50) na seniority pay sa bawat taon ng pagtatrabaho ng mga manggagawa. Ito ay sa kabila ng inilabas na desisyon ng Office of the

Secretary ng Department of Labor and Employment (DOLE) noong 23 Sept 2011 na ipatupad na ang

CBA sa nabanggit na mga taon pabor sa mga manggagawa.

Nitong Enero, nagsimula na din ang pag-uusap para sa panibagong CBA para sa taong 2012-2015, kahit na hindi pa naipapatutupad ang CBA para sa 2010 at 2011.  Sa unang arangkada pa lamang, muling pumusisyon ang manedsment ng panibagong CBA moratorium. Nanatiling matigas ang pusisyon nito sa kabila ng serye ng mga negosasyon, mula plant level hanggang umabot na sa National Conciliation and Mediation Board (NCMB).  Ito ang nagtulak sa unyon na maghain ng notice of strike noong Hunyo 29 sa batayan ng CBA deadlock at unfair labor practice.

Ngunit sa halip na makipag-usap at makipagkasundo, nagbanta pa ang manedsment na isasara ang pagawaan upang takutin ang mga manggagawa at iatras ang kanilang makatwirang kahilingan.

Malinaw pa sa sikat ng araw ang pambabastos ng kumpanyang Philsteel sa karapatan ng mga manggagawa!  Wala itong pagrespeto at pagkilala sa iginugol na pawis at dugo ng mga manggagawa, na karamihan ay mahigit 20 taon nang nagtatrabaho, para paunlarin ang kumpanya.

Makatwiran ang hiling ng mga manggagawa. Ang disenteng sahod, karampatang benepisyo, pagkakaroon ng maayos na CBA, pag-uunyon at pagwelga ay mga batayang karapatan ng mga manggagawa sa ilalim ng Batas Paggawa ng Pilipinas at gayundin ay nakasaad ito sa mga pandaigdigang kumbensyon ng International Labor Organization.

Nanawagan ang MWAP sa lahat ng mga kasapi nito na suportahan ang laban ng ating mga kamanggagawa sa Philsteel. Ang kanilang pakikibaka ay pakikibaka ng buong uring manggagawa. Makipagkapitbisig tayo sa kanilang laban. Dumalaw sa kanilang piketlayn. Magpadala ng mga mensahe ng pakikiisa.  Magbigay ng pinansyal na suporta na makakatulong para masustine ang laban ng ating mga kamanggagawa. Kalampagin natin ang manedsment ng Philsteel na umupo sa negosasyon at tugunan ang lehitimong hiling ng mga manggagawa. Aktibong kasapi ng MWAP ang unyon ng Philsteel at kailangang itambol natin ang kanilang laban hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong daigdig.

Sa aming mga kamanggagawa sa Philsteel, higit pa nating palakasin ang ating pakikibaka para sa ating mga lehitimong karapatan. Maging handa tayo sa bangis na iwawasiwas ng kapitalistang Philsteel para pahinain ang ating hanay. Ipakita natin ang ating kahandaang ipaglaban ang ating mga makatwirang kahilingan. Ipakita natin na hindi nila madudurog ang ating pagkakaisa.

Gawin nating isang malawak na paaralan ang ating piketlayn.  Pag-aralan natin ang mga nangyayari sa ating bansa, laluna ang mga polisiya at batas na ginagamit para lalong pahirapan at apihin ang mga manggagawa at mamamayan.  I-ugnay natin ang ating pakikibaka sa malawak na pakikibaka ng mga manggagawa sa buong daigdig. Pag-aralan natin kung paano babaguhin ang ating kalagayan. Sapulin natin ang mahalagang papel ng uring manggagawa sa pagbabago ng ating lipunan.

Sa ganitong pamamaraan ay magiging konsolidado ang ating hanay laban sa mga tangkang pagdurog at pagpapahina sa ating pagkakaisa ng kapitalistang Philsteel at ng mga kasabwat na ahensya ng reaksyunaryong gobyerno.

Sa ating sama-samang lakas at pagkilos, magkakaroon ng katiyakan ang tagumpay ng ating mga ipinaglalaban!

CBA Moratorium sa Philsteel, TUTULAN! LABANAN! Manggagawa ng Philsteel na iligal na tinanggal, IBALIK! Sahod, trabaho, at karapatan, IPAGTANGGOL! IPAGLABAN! Mabuhay ang pakikibaka ng mga manggagawa sa Philsteel! Mabuhay ang uring manggagawa!

Reference: Reden Alcantara, MWAP Secretary General

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: