Pagpupugay sa nagpapatuloy na pakikibaka ng mga manggagawa ng Toyota Motor Philippines

PAHAYAG
ika-16 ng Marso 2012

Reference: 
WENECITO URGEL
Pangkalahatang Kalihim
Mobile No: +63.9104609429

Pagpupugay sa nagpapatuloy na pakikibaka ng mga manggagawa ng Toyota Motor Philippines

Taas-kamaong nagpupugay ang panrehiyong sentrong unyong Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) sa okasyon ng ika-11 taong nagpapatuloy na pakikibaka ng mga manggagawa ng Toyota Motors Philippines.

Matatandaan noong Marso 16, 2001, iligal na tinanggal ng kapitalistang Toyota ang 233 manggagawa nito matapos itayo ang kanilang unyon na magtataguyod sa kolektibong kagalingan at karapatan ng mga manggagawa. Kasama sa mga tinanggal ang mga upisyales at kasapian ng unyon.

Sa mga taong nagdaan matapos nito, dinanas ng mga manggagawa ng Toyota ang dumog na salakay ng kapitalista-PEZA-DoLE-DTI-korte-PNP-AFP-dilawan, ang karaniwang komposisyon ng makinarya ng panunupil sa manggagawang Pilipino ngayong ika-21 siglo.

Kahit pa inaangkin ng Toyota ang titulong “10-year consecutive triple crown” at market share bilang No. 1 Carmaker (mula 2008), nasa likod ng tagumpay na ito ang mga manggagawang higit na sinupil upang maghatid ng supertubo sa ganansya ng kapitalistang Toyota. Kung kaya, hindi maitatanggi ng Toyota sa buong mundo ang kanyang pagiging No. 1 Union Buster.

Pinatunayan sa rekomendasyon ng inilunsad na International Labor Organization (ILO) High Level Mission to the Philippines noong Setyembre 22, 2009 ang paglabag ng Toyota sa batayang karapatan ng manggagawa nito. Subalit hindi magkapangil ang rekomendasyong ito at hindi maigawad sa mga manggagawa ng Toyota ang katarungang panlipunan habang nangangayupapa sa kapritso ng mga kapitalista ang gubyerno mula pa sa administrasyon ni Arroyo hanggang sa kasalukuyang administrasyon ni Aquino.

Sa katunayan, nagpatuloy ang atake ng Toyota sa pagtatanggal pa nito ng apat (4) na lider ng unyon noong Agosto 2, 2010.

Habang patuloy na naghahabol sa tubo at papalaking tubo ang Toyota, magpapatuloy ang panunupil nito sa mga manggagawa at kakayanin nitong patuloy na balewalain ang hinaing ng 237 manggagawang iligal na tinanggal. Ipagpapatuloy nitong sagasaan ang mga hangganan ng batas at lapastanganin ang katarungan habang inutil na nakatanghod lamang ang gubyernong dapat sanang nagtataguyod sa interes ng manggagawa at mamamayan.

Magpapatuloy ang pang-aalipin ng kapitalistang Toyota hangga’t hindi nagkakaisa at naninindigan ang lahat ng manggagawa laban sa pang-aalipin nito. Nasa kamulatan at pagkilos ng mga manggagawang patuloy pang pinagsasamantalahan sa loob ng kumpanyang Toyota ang paglulubos ng laban ng mga manggagawang nauna nang tinanggal.

Kung kaya, hinahamon para sa ibayong pag-oorganisa at mapagpasyang pagkilos ang lahat ng manggagawa ng Toyota, at isanib ang pinakamataas na pagkakaisang ito sa lakas at pagkilos ng buong uri at ng sambayanan.###

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: